EN
Tüzel Kişi Bilgileri (Başvuru Tüzel Kişi adına yapılıyorsa bu alanları doldurun.)

Kuruluşunuzun Statüsü
Şahıs Firması Limited Şirket Anonim Şirket Diğer

Çalışan Personel Sayısı
( 1-9 ) ( 10-40 ) ( 50-249 ) ( 250 ve üzeri )

Borsamıza Kaç Yıldır Üyesiniz? :

S1-) Borsamızın duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkında bilgilerin size hangi kaynaktan ulaştığınızı belirtiniz.
Telefon Faks Eposta SMS Web Sayfası Basın Diğer

S2-) Borsamızın duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkındaki bilgilerin size hangi kaynaktan ulaşmasını tercih edersiniz?
Telefon Faks Eposta SMS Web Sayfası Basın Diğer

S3-) Borsamız tarafından düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantı programlarına işletmenizin katılım sıklığını belirtiniz.
Çok Sık Ara Sıra Katılmıyorum

Katılmıyor iseniz sebebini belirtiniz

S4-) Borsamız tarafından düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantı programlarına katıldıysanız memnuniyet düzeyini belirtiniz.
Çok Memnunum Memnunum Yeterli Değil

S5-) İşletmenizin aşağıdaki hangi konularda eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz?
Genel Yönetim (Kurumsallaşma, Yönetim Modelleri, Stratejik Planlama, İş Kurma ve Geliştirme vb.)
Pazarlama Yönetimi (Satış ve Pazarlama Yönetimi, Pazar Araştırması, Dağıtım, Fiyatlandırma vb.)
Üretim Yönetimi (Üretim Planlama, Malzeme Yönetimi, Otomasyon Teknik Konular vb.)
Kalite Yönetimi (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 22000, Ürün Belgelendirme, CE vb.)
İnsan Kaynakları Yönetimi (İşe Alma, Kariyer/İşgücü Planlama, Performans Yönetimi vb.)
Mali İşler ve Finans Yönetimi (Ekonomik planlama ve Kontrol, Finansal Planlama vb.)
Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat (Dış Ticaret Mevzuatı, Ödeme Şekilleri, İth./İhr. İşlemleri vb.)
Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri (İnternet, E-Ticaret, Office Programları, ERP, MRP vb.)
Diğer

S6-) Borsa hizmet kalitesi beklentilerinizi karşılıyor mu?
Çok İyi İyi Orta Zayıf Çok Zayıf

S7-) Borsamızın internet sayfasını ve bülten çalışmalarını yeterli buluyor musunuz?
Çok İyi İyi Orta Zayıf Çok Zayıf

S8-) Hizmet binasının genel temizliği hakkındaki görüşünüz.
Çok İyi İyi Orta Zayıf Çok Zayıf

S8-) Hizmet veren Borsa personelinin iletişiminden memnuniyetiniz.
Çok İyi İyi Orta Zayıf Çok Zayıf

S9-) Gerektiğinde Üst Yönetime ulaşabilme konusundaki görüşünüz.
Çok İyi İyi Orta Zayıf Çok Zayıf

S10-) Borsamızın hizmet binasının çalışma ortamının fiziksel yapısı (havalandırma, düzen/tertip, ferahlık vb.) hakkındaki görüşünüz.
Çok İyi İyi Orta Zayıf Çok Zayıf

E-Bülten Abone Ol İlk Sen Haberdar Ol